WSPÓLNIE dla podtrzymania tradycji i historii

Program wyborczy kandydatki na burmistrza Urszuli Zadrożnej na lata 2018-2023

wspólnie dla podtrzymania tradycji i historii

WSPÓLNIE DLA podtrzymania TRADYCJI I HISTORII

Chcę, by Garwolin, jako miasto z bogatą rzemieślniczą tradycją i historią, został objęty specjalnym programem rewitalizacyjnym, podkreślającym tożsamość i dziedzictwo, które od zawsze tworzyły to miasto.


  1. Przygotuję aktualizację planu rewitalizacji miasta, tak aby obejmował odnowę wraz z przebudową centrum miasta, Zarzecza, Targowisk, Koszar i innych miejsc, tak aby te miejsca były przyjazne i atrakcyjne.
  2. Przygotuję wniosek na pozyskanie środków z zewnątrz na projekt rewitalizacji miasta.
  3. Przygotuję koncepcję utworzenia muzeum ziemi garwolińskiej, aby ocalać od zapomnienia historię miasta i stworzyć miejsce dla pasjonatów historii i nie tylko. Ważnym działem będzie muzeum 1 Pułku Strzelców Konnych.
  4. Przygotuję mapę Garwolina, która będzie zawierać perspektywiczne plany rozwoju miasta i będzie jednocześnie przewodnikiem po Garwolinie.
  5. Przygotuję miasto do obchodów rocznicy 600 lecia nadania praw miejskich, poprzez wydanie odpowiedniej publikacji, zadbanie o odpowiedni wizerunek miasta oraz promocję miasta (współpraca z Chórem Miasta i Orkiestrą OSP)