WSPÓLNIE dla przyszłości miasta (rozwój perspektywiczny miasta)


Program wyborczy kandydatki na burmistrza Urszuli Zadrożnej na lata 2018-2023

wspólnie dla przyszłości miasta (rozwój perspektywiczny miasta)

WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI MIASTA

Chcę, by Garwolin stał się centrum przesiadkowym powiatu (szeroka współpraca z samorządami gmin, samorządem powiatu, samorządem województwa oraz parlamentarzystami z naszego regionu).


  1. Podejmę działania na rzecz uruchomienia komunikacji miejskiej. Garwolin, staje się miastem coraz bardziej zatłoczonym przez samochody osobowe. Dlatego trzeba znaleźć nowe rozwiązania komunikacyjne dla miasta. Moją propozycją jest wprowadzenie komunikacji miejskiej, która będzie dawać możliwości sprawniejszego się poruszania po mieście.
  2. Podejmę współpracę z powiatem i gminami w celu opracowania planu transportu publicznego, gdzie Garwolin będzie pełnił rolę punktu przesiadkowego dla osób dojeżdżających ze wszystkich gmin powiatu garwolińskiego. Garwolin musi też być dobrze skomunikowany w dużymi aglomeracjami miejskimi, które są miejscem pracy wielu mieszkańców Garwolina. Mam na myśli Warszawę, czy też Lublin.
  3. Podejmę działania na rzecz budowy przystanku kolejowego w mieście. Budowa drogi s 17 przyspieszy dojazd w kierunkach Waszawa, Lublin, jednak myśląc perspektywicznie powinniśmy ograniczać ruch samochodów osobowych na rzecz komunikacji publicznej, autobusowej czy też kolejowej. I to powinno być wyzwaniem dla Garwolina. Uważam, że Garwolin zasługuje na to by mieć przystanek kolejowy w mieście, a nie 4 km od centrum miasta. Zasługuje na to, aby być prawdziwym centrum przesiadkowym powiatu. To do Garwolina powinni przyjeżdżać mieszkańcy z 13 gmin powiatu i tutaj przesiadać się do komunikacji łączącej stolicę powiatu z aglomeracjami. Dotyczy to także mieszkańców Garwolina, którzy nie musieliby dojeżdżać do Pilawy czy Woli Rębkowskiej samochodem i dalej jechać pociągiem. Myślę, że przy współpracy z powiatem, gminami, Urzędem Marszałkowskim i parlamentarzystami zadanie to może być zrealizowane w perspektywie 10 lat.
  4. Podejmę działania na rzecz budowy wschodniej obwodnicy Garwolina, łączącej drogę krajową S17 (Sulbiny) z drogą krajową 76 (Niecieplinem). Rząd ogłosił wiele programów na rzecz budowy dróg lokalnych, myślę, że we współpracy z gminą Garwolin, powiatem garwolińskim, Urzędem Marszałkowskim, Zarządem Dróg Krajowych oraz rządem i parlamentarzystami należy podjąć takie działania, wtedy ruch samochodowy częściowo skierowany byłby na wschodnią obwodnicę Garwolina
  5. Podejmę działania na rzecz budowy nowego mostu na rzece Wilga przed zbiornikiem retencyjnym. Garwolin jest miastem pięknie położonym nad rzeką Wilgą, przepływa ze wschodu na zachód miasta.Jest, to niewątpliwie atut Garwolina ale i pewne utrudnienie. Żeby dobrze skomunikować południe Garwolina z północą potrzeba do tego mostów przez rzekę. Na dzień dzisiejszy do lokalnej komunikacji służą 3 mosty , most na ul. Wyszyńskiego, most przy ul. Kościuszki (Most im. Narcyza Witczak-Witaczyńskiego) i most przy ul. Andersa. Dodatkowo dla ruchu szybkiego (obwodnicą) mamy czwarty most okolicach Czyszkówka (gm. Garwolin)