WSPÓLNIE Dla sportu i rekreacji

Program wyborczy kandydatki na burmistrza Urszuli Zadrożnej na lata 2018-2023

wspólnie dla sportu i rekreacji

WSPÓLNIE DLA SPORTU I REKREACJI

Chcę podjąć wiele nowych inicjatyw i inwestycji dających realną możliwość rozwijania mieszkańcom naszego miasta swoich umiejętności sportowych oraz pozytywnie wpływających na profilaktykę zdrowotną.


  1. Za konieczne uważam zbudowanie na stadionie bieżni, takiej z prawdziwego zdarzenia, aby sekcja lekkoatletyczna mogła ćwiczyć. Chciałabym promować nie tylko sport zespołowy, ale także indywidualny.
  2. Za konieczne uważam dobudowanie na pływalni brodzika dla dzieci. Jako burmistrz przeprowadzę analizę możliwości realizacji tego zadania, z uwagi na potrzebę takiego miejsca zgłoszoną przez młode mamy.
  3. Za konieczne uważam wybudowanie skateparku. Chciałabym również, aby nasza młodzież miała możliwość rozwijania swoich zainteresowań pod różnym kątem oraz miała miejsce do spotkań w mieście.
  4. Za konieczne uważam wybudowanie lodowiska miejskiego. Chciałabym dokończyć budowę Garwolanki. II etap, tzn. sztuczne lodowisko na sezon zimowy. W okresie letnim miejsce to byłoby boiskiem do rozgrywek siatkówki plażowej lub mogłoby być wykorzystywane jako boisko trawiaste lub tor dla rolkarzy.
  5. Za konieczne uważam utworzenie klas mistrzostwa sportowego we współpracy z Klubem Sportowym, takich jak: sekcję pływania, sekcję lekkoatletyczną czy sekcję piłki nożnej, co umożliwi dzieciom rozwijanie swoich umiejętności sportowych oraz pozytywnie wpłynie na profilaktykę zdrowotną.
  6. Za konieczne uważam wybudowanie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1. Postulat taki zgłaszany jest przez rodziców od kilku lat.