WSPÓLNIE dla Rodziny

(od juniora do seniora)

Program wyborczy kandydatki na burmistrza Urszuli Zadrożnej na lata 2018-2023

wspólnie dla rodziny (od juniora do seniora)

WSPÓLNIE DLA RODZINY (od juniora do seniora)

Chcę, by w Garwolinie dobrze mieszkało się zarówno 3-latkowi, jak i 80-latkowi. Podejmę wiele inicjatyw i inwestycji, które sprawią, że Garwolin będzie miejscem przyjaznym zarówno dla młodych rodzin, jak i seniorów.


 1. Dzieci
  • Przeprowadzę audyt, czy w Garwolinie wystarczy funkcjonowanie żłobków prywatnych, czy zachodzi potrzeba zorganizowania żłobka miejskiego.
  • Utworzę miejsce tymczasowej opieki nad dzieckiem, tak aby matki wychowujące dzieci mógłby zostawić swoje dziecko na czas zakupów, wyjścia do fryzjera, kosmetyczki (1-2 godzinny dziennie).
 2. Młodzież
  • Zorganizuję w przestrzeni miejskiej miejsca spotkań dla młodzieży z miejscem na ognisko i innymi urządzeniami dla aktywnego spędzenia przez nich czasu.
 3. Rodziny
  • Utworzę park rozrywki dla całych rodzin. Wybudowanie jednego owoczesnego placu zabaw dla dzieci (z toaletą, kawiarenką), gdzie mogłyby przebywać małe dzieci z rodzicami, babciami, dziadkami czy też opiekunami.
 4. Seniorzy

Zdaję sobie sprawę, że seniorzy to grupa, do której wszyscy kiedyś dołączymy. Nie można jednak zakładać, że wszyscy seniorzy mają takie same potrzeby. Są aktywni seniorzy, są tacy, którzy nie wychodzą z domów, a także tacy, którzy swoją starość spędzają w ośrodkach opieki. Aktywnych seniorów chciałbym jeszcze mocniej zmobilizować do dalszej pracy na rzecz swojego środowiska. Jednak największy nacisk chcę położyć na pomoc dla tych seniorów, którzy walczą z samotnością i wykluczeniem. Uważam, że Urząd Miasta powinien mocniej pomóc osobom, które z powodów zdrowotnych nie opuszczają swojego mieszkania lub nie wychodzą poza swoją ulicę.

  • Bezpłatna pomoc prawna dla seniorów, Społeczny Rzecznik Praw Seniora
  • Bezpłatna komunikacja miejska dla seniorów 75+
  • Miejskie Centrum Seniora
  • Opaska ratująca życie lub karta życia - wprowadzenie przy współpracy ze służbą zdrowia, które ułatwiłyby sprawniejsze funkcjonowanie seniorów.