WSPÓLNIE dla przedsiębiorców

Program wyborczy kandydatki na burmistrza Urszuli Zadrożnej na lata 2018-2023

wspólnie dla przedsiębiorców

WSPÓLNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Chcę, by miasto wspierało i promowało lokalnych przedsiębiorców.


  1. Jako burmistrz będę promować Strefę Aktywności Gospodarczej, aby szerszy krąg przedsiębiorców otrzymał informację o terenach w granicach miasta, na których można rozwijać swój biznes.
  2. Jako burmistrz będę wspierać lokalnych operatorów sieciowych, którzy zechcą zainwestować na terenie miasta w infrastrukturę telekomunikacyjną, aby Garwolin, nie był wykluczony informatycznie, wtedy nastąpi równomierny rozwój gospodarczy przedsiębiorczości, bo współczesny przedsiębiorca nie funkcjonuje bez Internetu.
  3. Jako burmistrz będę bez zbędnej zwłoki załatwiać sprawy lokalnych przedsiębiorców będących w gestii Urzędu Miasta.
  4. Jako burmistrz będę promować zatrudnianie osób niepełnosprawnych w lokalnych przedsiębiorstwach.
  5. Jako burmistrz będę organizować szkolenia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.
  6. Jako burmistrz będę prowadzić konsultacje z przedsiębiorcami dotyczące rozwoju miasta.