WSPÓLNIE dla Oświaty I wychowania

Program wyborczy kandydatki na burmistrza Urszuli Zadrożnej na lata 2018-2023

wspólnie dla oświaty i wychowania

WSPÓLNIE DLA OŚWIATY I WYCHOWANIA

Chcę, by Garwolin dbając o wysoką jakość dobra wspólnego, na które składają się edukacja, kultura miejska czy sport, podnosiły jakość życia mieszkańców i przyciągały nowych.


  1. Zadbam o to aby dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym zapewnić miejsca w przedszkolach. W miejskich przedszkolach mamy 816 miejsc oraz w trzech szkołach mamy funkcjonujące oddziały "0" do których uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym, czyli łącznie miasto zabezpiecza miejsca dla około 900 dzieci. Aby zapewnić wszystkim dzieciom miejsca w przedszkolu, musimy dopłacić rodzicom do umieszczenia dziecka w prywatnych placówkach, które także funkcjonują na mieście Jeśli uda mi się uzyskać dofinansowanie ze środków UE na zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, wtedy można myśleć o rozbudowie przedszkola o dodatkowe sale.
  2. Zadbam o podniesienie komfortu nauczania w szkołach, nie tylko poprzez dobrą infrastrukturę szkolną ale nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który sprawi, że nauczanie w szkole będzie bardziej efektywne.
  3. Zadbam o to aby zajęcia pozalekcyjne w szkole dla uczniów były za darmo. Wiem, że nasi uczniowie, nasze dzieci obdarzone są talentami i na zajęciach pozalekcyjnych mogą rozwijać swój potencjał, mogą kreować swoje potrzeby, rozwijać swoje pasje.
  4. Zadbam o wyższy dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli. Wiem jak istotna jest praca nauczyciela. Nie byłabym w tym miejscu, gdybym nie spotkała na swojej drodze wielu wspaniałych nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Uważam, że prestiż nauczyciela jest istotny i został gdzieś zagubiony. Dlatego musimy przywrócić prestiż nauczyciela. Jestem absolutnie przekonana, że praca nauczyciela zasługuje także na lepszą płacę.
  5. Zadbam o wydzielenie w budżecie funduszu na rozwój osobisty nauczycieli. Wiem, że edukacja to nie obciążenie, a najlepsza inwestycja.
  6. Zadbam o to aby szkoły były wspierane w pozyskiwaniu grantów. Urząd miasta będzie pomagać w pisaniu projektów i zdobywaniu pieniędzy na ich realizację. Nauczyciel powinien uczyć, a nie zajmować się papirologią.