WSPÓLNIE dla wizerunku miasta i bezpieczeństwa

Program wyborczy kandydatki na burmistrza Urszuli Zadrożnej na lata 2018-2023

wspólnie dla wizerunku miasta i bezpieczeństwa

WSPÓLNIE DLA WIZERUNKU MIASTA i bezpieczeństwa

Chcę, by w Garwolinie przestrzeń miejska była bardziej estetyczna, uporządkowana i czysta, gdyż wpływa to korzystnie na wizerunek miasta. Uważam, że przestrzeń estetyczna naszego miasta wymaga dużo więcej uwagi niż ma to miejsce obecnie. Poprawy wymaga również bezpieczeństwo.


  1. Bezpieczne miasto, to miasto czyste. Przestrzeń estetyczna miasta wymaga od włodarza wiele uwagi, aby miasto było przyjazne mieszkańcom musi być miastem czystym i zadbanym. Moim zdaniem należy zwiększyć ilość osób dbających o czystość i estetykę w mieście. Także należy zwiększyć ilości koszy na śmieci, co spowoduje, iż mieszkańcy będą się poczuwali i mieli możliwość do dbania o czystość podczas codziennego życia. W porozumieniu z Kołem Wędkarskim w Garwolinie będziemy dbać o czystość akwenów wodnych na terenie miasta.
  2. Bezpieczne miasto, to miasto monitorowane. W strukturze organizacyjnej urzędu stworzę komórkę odpowiedzialną za monitoring miasta i stałą współpracę z policją, która na bieżąco będzie śledzić mapę zagrożeń w mieście.
  3. Bezpieczne miasto, to miasto dobrze oświetlone. Szczególną uwagę zwrócę na doświetlenie miejsc publicznych, skwerów, placów zabaw, ścieżek.
  4. Bezpieczne miasto, to miasto z prężnie działającymi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Podejmę działania aby młodzi mieszkańcy chętnie chcieli być prężnie działającymi strażakami OSP, poprzez sfinansowanie specjalistycznych szkoleń czy nabycia uprawnień kierowcy. Zadbam też o odpowiednie wyposażenie OSP w samochody.
  5. Bezpieczne miasto, to miasto z bezkolizyjną siecią dróg. Podejmę współpracę z Zarządem Dróg Krajowych w celu poprawy bezpieczeństwa na kolizyjnych skrzyżowaniach w mieście, dotyczy skrzyżowania ul. Spacerowej i Stawki oraz ul. Sienkiewicza, Cmentarnej i Jana Pawła.
  6. Bezpieczne miasto, to miasto z bezpieczną drogą dzieci do szkoły. Zapewnienie dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły z ul. Stacyjnej do Szkoły Podstawowej nr 5 na ul. Korczaka oraz dzieciom idącym z osiedla Zawady do Szkoły Podstawowej nr 2.