WSPÓLNIE dla budowania dialogu z mieszkańcami

Program wyborczy kandydatki na burmistrza Urszuli Zadrożnej na lata 2018-2023

wspólnie dla budowania dialogu
wspólnie dla budowania dialogu

WSPÓLNIE DLA BUDOWANIA DIALOGU

Chcę, aby decyzje o kierunku rozwoju Garwolina były podejmowane po szerokich konsultacjach z mieszkańcami naszego miasta.


  1. Mieszkańcy mają prawo zgłaszać swoje uwagi do długofalowego planu inwestycji w mieście. Jako burmistrz będę przekazywać do konsultacji założenia do budżetu miasta.
  2. Mieszkańcy mają prawo wypowiedzieć się na temat zagospodarowania przestrzeni miejskiej w tym estetyki miasta. Jako burmistrz będę konsultować z mieszkańcami planowane inwestycje dotyczące rewitalizacji miasta.
  3. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć co robi burmistrz w godzinach pracy urzędu. Jako burmistrz będę prowadziła kalendarz pracy burmistrza dostępny dla wszystkich mieszkańców.
  4. Mieszkańcy mają prawo, aby burmistrz był do ich dyspozycji przynajmniej jeden dzień w tygodniu. Jako burmistrz będę poświęcała ten czas na rozmowy z mieszkańcami.
  5. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć jakimi sprawami zajmuje się urząd. Jako burmistrz co najmniej raz na kwartał będę przekazywała mediom informacje o tym co dzieje się w mieście i jakie bieżące zadania wykonuje urząd.
  6. Mieszkańcy mają prawo do przekazywania swoich uwag na na temat działań urzędu, działań poszczególnych jednostek organizacyjnych urzędu. Jako burmistrz będę organizować spotkania na poszczególnych osiedlach co najmniej raz w roku. W urzędzie zostanie wydzielona komórka/ stanowisko do spraw kontaktów z mieszkańcami.