"WSPÓLNIE dla garwolina"

Program wyborczy kandydatki na burmistrza Urszuli Zadrożnej na lata 2018-2023

Szanowni Państwo,

Przez ostatnie lata Garwolin jak większość polskich miast zmienił się nie do poznania. Miasta, czerpiąc przede wszystkim ze środków unijnych włożyły gigantyczne pieniądze w infrastrukturę, w obiekty sportowe, w drogi, w kanalizację.

W Garwolinie mamy taką perspektywę, że kiedy patrzymy na miasto z lotu ptaka - wszystko wygląda dobrze. Widzimy basen "Garwolanka", zbiornik retencyjny, parki przyrodnicze, odremontowane Centrum Sportu i Kultury, hale sportowe przy każdej szkole, siłownie zewnętrzne, place zabaw na osiedlach, czy też Strefę Aktywności gospodarczej, ale również prężnie działającą Radę Seniorów, Klub Seniora czy organizacje pozarządowe współpracujące z miastem.

Wszyscy cieszymy się - również ja jako mieszkaniec - że te obiekty powstały. Dziś przychodzi jednak czas, żeby zapytać o jakość miasta i sposób jego funkcjonowania nie z perspektywy lotu ptaka, ale z perspektywy mieszkańca. Kiedy jedziemy do pracy z Koszar na ul. Mazowiecką musimy stać w korkach. Mieszkaniec centrum nie ma gdzie zaparkować. Rodzice i dziadkowie z małymi dziećmi nie mają bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy. A to tylko czubek góry lodowej. Jakość życia z tej perspektywy - perspektywy codziennego użytkownika miasta, domaga się poprawy.

Mówiąc o programie wyborczym "Wspólnie dla Garwolina", mówię o tych kwestiach i sprawach, które z perspektywy mieszkańca są dziś kluczowe.

Z poważaniem

Urszula Zadrożna

Program wyborczy kandydatki na burmistrza

Urszuli Zadrożnej na lata 2018-2023

"WSPÓLNIE DLA Garwolina"

WSPÓLNIE dla budowania dialogu

Chcę, aby decyzje o kierunku rozwoju Garwolina były podejmowane po szerokich konsultacjach z mieszkańcami naszego miasta.

WSPÓLNIE dla ROZWOJU infrastruktury

Chcę, by Garwolin został objęty kompleksowym i spójnym planem rozwoju, który uwzględniałby potrzeby i aspiracje wszystkich jego mieszkańców, zarówno tych z centrum miasta, jak i tych mieszkających na jego obrzeżach.

WSPÓLNIE dla tradycji i historii

Chcę, by Garwolin, jako miasto z bogatą rzemieślniczą tradycją i historią, został objęty specjalnym programem rewitalizacyjnym, podkreślającym tożsamość i dziedzictwo, które od zawsze tworzyły to miasto.

WSPÓLNIE dla przedsiębiorców

Chcę, by miasto wspierało i promowało lokalnych przedsiębiorców. W tym zakresie między innymi zostanie opracowany plan budowy, infrastruktury telekomunikacyjnej, aby żadna część Garwolina, nie była wykluczona informatycznie.

WSPÓLNIE dla Oświaty I WYCHOWANIA

Chcę, by Garwolin dbając o wysoką jakość dobra wspólnego, na które składają się służba zdrowia, edukacja czy kultura miejska i sport, podnosiły jakość życia i przyciągały nowych mieszkańców.

WSPÓLNIE dla sportu i rekreacji

Chcę podjąć wiele nowych inicjatyw i inwestycji dających realną możliwość rozwijania mieszkańcom naszego miasta swoich umiejętności sportowych oraz pozytywnie wpływających na profilaktykę zdrowotną.

WSPÓLNIE Dla Rodziny

Chcę, by w Garwolinie dobrze mieszkało się zarówno 3-latkowi, jak i 80-latkowi. Podejmę wiele inicjatyw i inwestycji, które sprawią, że Garwolin będzie miejscem przyjaznym zarówno dla młodych rodzin, jak seniorów.

WSPÓLNIE dla wizerunku miasta bezpieczeństwa

Chcę, by w Garwolinie przestrzeń miejska była bardziej estetyczna, uporządkowana i czysta, gdyż wpływa to korzystnie na wizerunek miasta. Uważam, że przestrzeń estetyczna naszego miasta wymaga dużo więcej uwagi niż ma to miejsce obecnie.

WSPÓLNIE dla przyszłości miasta

Chcę, by Garwolin stał się centrum przesiadkowym dla powiatu. Podejmę współpracę z powiatem i gminami w celu opracowania kompleksowego planu transportu publicznego.