Spotkanie ze strażakami z osp garwolin

Spotkanie ze strażakami

Informacja prasowa z dnia 17-10-2018 r.


Na zaproszenie Urszuli Zadrożnej, wicestarosty powiatu garwolińskiego, w dniu 17-10-2018 r., odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Garwolina z udziałem Elżbiety Lanc, Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Podczas spotkania Pani Marszałek, zaprezentowała uczestnikom spotkania planowane na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej programy rządowe skierowane w celu wspierania tej aktywności.

Do tego , że osoby zorganizowane wokół Ochotniczej Straży Pożarnej to szczególnie ważna i szlachetna grupa ludzi nie trzeba nikogo przekonywać. Przyjechałam tutaj przyjrzeć się tym, którzy na co dzień z narażeniem własnego życia i zdrowia, z własnej nie przymuszonej woli ratują życie oraz dobytek innych ludzi. Przyjechałam przekazać niezbędny specjalistyczny sprzęt oraz obietnicę nowego wozu bojowego dla OSP Garwolin – podkreśliła Pani Marszałek”

Wagę bezpieczeństwa miasta zawartą w programie wyborczym „Wspólnie dla Garwolina” pod nazwą „Wspólnie dla bezpieczeństwa”, zaprezentowała również Urszula Zadrożna, kandydat na burmistrza miasta Garwolin:

Bezpieczne miasto, to miasto z prężnie działającą Ochotniczą Strażą Pożarną. Podejmę działania, aby młodzi mieszkańcy chętnie chcieli być prężnie działającymi strażakami OSP, poprzez sfinansowanie specjalistycznych szkoleń czy nabycia uprawnień kierowcy. Zadbam też o odpowiednie wyposażenie OSP w samochodymówiła Zadrożna.”

Podczas spotkania, na wniosek Urszuli Zadrożnej, członkini Zarządu Województwa Elżbieta Lanc przekazała na wyposażenie OSP w Garwolinie specjalistyczny sprzęt w tym m.in.: agregat prądotwórczy, 6 ubrań specjalistycznych (kurtka i spodnie), 12 hełmów z latarką nad-hełmową, 12 par butów strażackich gumowych oraz 12 par rękawic strażackich. Przekazane elementy wyposażenia jednostki, o wartości 40 tys. zł zostały zakupione ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

Na zakończenie spotkania Roman Maszkiewicz, Naczelnik OSP w Garwolinie, podziękował za spotkanie i przekazany sprzęt.