Spotkanie z biznesem

Spotkanie z przedstawicielami lokalnego biznesu

Informacja prasowa z dnia 11-10-2018 r.


Spotkanie na temat rozwoju Garwolina z przedstawicielami lokalnego biznesu z kandydatką na urząd burmistrza Garwolina Urszulą Zadrożną.

W dniu 11-10-2018 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnego biznesu z kandydatką na urząd burmistrza Garwolina Urszulą Zadrożną.

Podczas spotkania kandydatka zaprezentowała lokalnym przedsiębiorcom swoją wizję oraz strategię rozwoju dla miasta Garwolina, która jest zawarta w jej programie wyborczym „Wspólnie dla Garwolina” – dostępnym na stronach internetowych wspolniedlagarwolina.pl

Zapytana przez jednego z uczestników spotkania dlaczego kandyduje na burmistrza Garwolina, Zadrożna powiedziała:

Kandyduję na stanowisko burmistrza, ponieważ nadal chcę dobrze służyć mieszkańcom Garwolina. Jestem bardzo związana z Garwolinem, z miejscem w którym mieszkam i pracuję, z miejscem gdzie żyje moja rodzina, moi przyjaciele i wielu wspaniałych ludzi. Doskonale znane mi są problemy Garwolina i jego mieszkańców. Jestem przecież mieszkanką tego miasta. Wiem, jakich inicjatyw i inwestycji tutaj potrzeba - dodała.”

Po prezentacji programu przez kandydatkę odbyła się ożywiona dyskusja na temat zawartych w nim propozycji. Wielu przedsiębiorców podkreślało konieczność opracowania długookresowego, strategicznego planu urbanistycznego rozwoju miasta, aby rozbudowa miasta odbywała się w sposób zaplanowany, a nie jak to się dzieje obecnie.

Podczas spotkania podkreślano również wagę inwestycji w infrastrukturę miasta ważną dla przedsiębiorców, w tym głownie lokalne drogi, kanalizację, oświetlenie, ale przede wszystkim system odprowadzenia wody z terenów inwestycyjnych.

Wszyscy zaproszeni goście podzielili się własnymi pomysłami i propozycjami w zakresie rozwoju miasta z punktu widzenia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, ale także najpilniejszymi sprawami miasta do załatwienia z ich punktu widzenia w nadchodzącej kadencji.

Uznali także za słuszne i pożądane dla dalszego rozwoju miasta i lokalnego biznesu kwestie w zakresie rozwoju i infrastruktury zawarte w programie wyborczym Zadrożnej.