Wojciech Szczegot

Okręg wyborczy nr 3


ul. Działyńczyków, ul. Kościelna, ul. Kościuszki numery parzyste od 2 do 12, ul. Krótka, ul. Mokra, ul. Nadwodna numery nieparzyste od 1 do 17A oraz numery parzyste od 2 do 8, ul. Olimpijska, ul. Parkowa, ul. Senatorska numery parzyste od 2 do 10, ul. Sportowa, ul. Stanisława Modrzewskiego, ul. Staszica numery nieparzyste od 1 do 71 oraz numery parzyste od 2 do 58, ul. Stawki, ul. Zgoda

Wojciech Szczegot

Mam 60 lat. Jestem żonaty, mam czworo dorosłych dzieci, dwie wnuczki. Z wykształcenia jestem inżynierem ochrony środowiska.

Pracuję w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie na stanowisku kierownika Nadzoru Wodnego w Garwolinie.

Byłem radnym Rady Miasta Garwolina II kadencji. Dwadzieścia lat pracowałem w Urzędzie Miasta.

Jestem prezesem zarządu Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie. Od czterech lat w każdą drugą niedzielę maja organizuję obchody Święta Pułkowego 1. PSK na terenie OSP Leszczyny. Nasze stowarzyszenie bierze czynny udział w różnych inscenizacjach związanych z II Wojną Światową na terenie Garwolina i kraju w ten sposób promując Miasto Garwolin. Moją pasją jest wszystko to, co jest związane z historią 1. Pułku Strzelców Konnych i historią naszego miasta.

Uważam, że moja wiedza i potencjał mogą być wykorzystane do lepszego gospodarowania w naszym mieście.

Moje postulaty wyborcze:

  • modernizacja skrzyżowania ul. Staszica z ul. Spacerową i Stawki poprzez wybudowanie sygnalizacji świetlnej lub ronda
  • przebudowa kolektora deszczowego od ul Staszica przez ul. Olimpijską do Kanału Ulgi (kolektor przebiega po prywatnych działkach przy ul. Olimpijskiej i jest w bardzo złym stanie, poza tym powoduje zalewanie pływalni po większych opadach)
  • rewitalizacja Skweru marszałka J. Piłsudskiego

W Radzie Miasta będę zabiegał o to by Garwolin był miastem:

  • bezpiecznym – modernizacja oświetlenia ulic oraz monitoring, budowa ścieżek rowerowych
  • czystym i zielonym – obniżenie kosztów wywozu nieczystości stałych, śmietniczki na ulicach i placach, większa dbałość o zieleń
  • ładnym – rewitalizacja Skweru Solidarności (dawniej rynek) poprzez nadanie charakteru dawnego rynku, co wiąże się ze zbliżającym się jubileuszem 600 - lecia nadania praw miejskich w 2023 r.
  • ekologicznym – sukcesywna wymiana pieców CO na węgiel i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłami gazowymi co przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Ograniczenie ruchu samochodów w centrum miasta
  • ciekawym – rewitalizacja dawnego budynku pralni na terenie Koszar z przeznaczeniem na muzeum 1. PSK i Miasta Garwolina
  • przyjaznym drobnemu handlowi– rozwiązanie problemu tzw. Zieleniaka poprzez wyznaczenie miejsc dla producentów oraz budowa pawilonów