Janina Krzysztoszek

Okręg wyborczy

nr 13


ul. Janusza Korczaka numer 13, ul. Romanówka numery nieparzyste oraz numery parzyste od 2 do 22 i od 26 do końca, ul. ks. M. Maszkiewicza

Janina Krzysztoszek

Urodziłam się i mieszkam w Garwolinie. Jestem mężatką z dwójką dorosłych dzieci. Pracuję w zawodzie nauczyciela w Gimnazjum i Szkole podstawowej w Pilawie. Prowadziłam także zajęcia w Liceum dla dorosłych w Osiecku, Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku "Nukleoniku" oraz Zespole Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Przez kilka lat pełniłam funkcję społecznego zastępcy dyrektora szkoły, Aktywnie uczestniczyłam w realizacji projektów unijnych w zakresie edukacji. Jednego z nich byłam koordynatorem. Swoją wiedzą i doświadczeniem chciałabym służyć mieszkańcem Garwolina.


Moje postulaty wyborcze:

WSPÓLNIE DLA NASZEGO MIASTA:

  • dbać o rozwój lokalnej służby zdrowia, aby ułatwić dostęp do usług medycznych.
  • zapewnić nowoczesne pomoce dydaktyczne w szkołach w celu zwiększenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Garwolina.
  • dbać o bieżące potrzeby placówek przedszkolnych dla prawidłowego rozwoju najmłodszych mieszkańców Garwolina.
  • działać na rzecz kultury, rozrywki, sportu i rekreacji młodzieży, aby zapewnić godnie i atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu.


WSPÓLNIE DLA NASZEGO OSIEDLA:

  • rozwiązać problem braku miejsc parkingowych na osiedlu
  • systematycznie dbać o jakość osiedlowych dróg
  • dbać o estetykę terenów zielonych
  • w ramach budżetu obywatelskiego umożliwić mieszkańcom mojego osiedla podejmowanie decyzji o realizacji „osiedlowych potrzeb”