Beata Siarkiewicz

Okręg wyborczy nr 5


ul. Aleja Legionów numery nieparzyste od 1 do 3 i 3A, ul. Błonie, ul. Józefa Kraszewskiego, ul. Marii Konopnickiej, ul. Marka Hłaski, ul. Melchiora Wańkowicza, ul. Ogrodowa, Sobieskiego, ul. Studzińskiego, ul. Wesoła, ul. Wiejska numery nieparzyste od 1 do 25C oraz numery parzyste od 2 do 8B, ul. Zarzecze, ul. Zawady, ul. Źródlana

Beata Siarkiewicz

Lat 38. Jestem żoną i matką 4 dzieci. Urodziłam się w Garwolinie i od zawsze tutaj mieszkam. Ukończyłam studia wyższe o kierunku ekonomicznym, studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz Kurs Pedagogiczny dla Nauczycieli. Od 1999 r. pracuję w rodzinnej firmie budowlanej. Interesuje się czytaniem książek oraz podróżami. Kandyduję na radną z Zawad i Zarzecza ponieważ chciałbym usprawnić i poprawić jakość życia mieszkańców mojego okręgu. Jestem osobą, która pomaga innym oraz lubi nowe wyzwania, co na pewno mogłabym wykorzystać w nadchodzącej kadencji radnych. Naszą propozycją jest również utworzenie programu obywatelskiego, który pozwoli nam mieszkańcom w danym okręgu decydować o konkretnych projektach, które uznaliśmy dla nas za najważniejsze. Bardzo proszę o poparcie mojej osoby, bo wierzę, że będę mogła przyczynić się do rozwoju naszego terenu.


Moje postulaty wyborcze:

  • poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w celu ułatwienia codziennej drogi naszych dzieci i nie tylko do szkoły, pracy
  • wykonanie oświetlenia na ul. Sobieskiego
  • budowa chodników i utwardzenia pobocza w celu ułatwienia przemieszczania się dzieci i dorosłych (nie tylko samochodami) na ul. Sobieskiego i Źródlanej
  • budowa progu zwalniającego na ul. Sobieskiego, co poprawiłoby bezpieczeństwo dzieci, które przemieszczają się z Zawad do szkoły nr 2.
  • regularne koszenie traw na poboczach
  • rozbudowa infrastruktury ( wodno - kanalizacyjnej)
  • pomoc przy rozwiązywaniu trudnych spraw obywatelskich