Ryszard Brodziak

OKRĘG WYBORCZY NR 5 - GMINA MACIEJOWICE, GMINA SOBOLEW


Ryszard Brodziak

Od 32 lat mieszkający w Maciejowicach gm. Maciejowice. Emerytowany nauczyciel, który po przejściu na emeryturę zaangażował się w działalność samorządową oraz społeczną. Nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej.

Był wcześniej :

  1. 1986- 1987- nauczycielem w szkole w Samogoszczy
  2. 1997 – 1991 -nauczycielem LO w Sobolewie
  3. w latach 1991 – 1996 dyrektorem PSP w Maciejowicach
  4. do końca pracy zawodowej -nauczycielem PSP i PG w Maciejowicach

Oprócz tego:

  1. sprawowałem 5 – letnią kadencję ławnika w Sądzie Rejonowym w Garwolinie
  2. byłem radnym Rady Gminy Maciejowice przez jedną kadencję tj. w latach 1998 – 2002 r.
  3. jestem obecnie przez trzy kadencje tj. od 2006 r. ( z wyłączeniem roku 2011) Zastępcą Wójta Gminy Maciejowice, a w ostatnich latach też i Sekretarzem Urzędu Gminy w Maciejowicach (1/3 et.).

Jako najważniejsze w życiu uważm, że jest,aby każdy człowiek miał równe prawa, ludzie żyli ze sobą w zgodzie a samorządy mogły dysponować swoimi środkami wg woli wybranych do rad radnych .