Agnieszka Zadrożna

OKRĘG WYBORCZY NR 3 - GMINA BOROWIE, GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY, GMINA PARYSÓW


Agnieszka Zadrożna

Nazywam się Agnieszka Zadrożna, 49 lat. Mam dwie dorosłe córki: Dorota 27 lat i Karolina 25. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie. Pracowałam m.in. w Trybunie Ludu, Zarządzie Krajowym Związku Młodzieży Wiejskiej, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa. Najważniejsze dla mnie to upraszczanie z poszanowaniem prawa i dobrych praktyk. Jestem społecznikiem – wielokrotnym organizatorem wyjazdów grup dzieci rolników z powiatu garwolińskiego na kolonie i zimowiska organizowane przez Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej z dofinansowaniem Funduszu Składkowego KRUS.